O NÁS

Společnost BLUENET INTERNATIONAL SE. je evropskou společností s daňovým domicilem na území České republiky. Společnost je členem energetického holdingu GE Group a.s.,primárně zaměřeného na energetické projekty s ekologickými benefity, systémy směřující ke zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí a další související činnosti.

Společnost BLUENET INTERNATIONAL vznikla v roce 2014 a jejím základním předmětem činnosti je výroba, distribuce, vývoj a servis energeticky úsporných zařízení, rozvoj sítě alternativních paliv v nákladní dopravě a permanentní boj s nesmyslně koncipovanou legislativou, byrokracií, regulemi a bruselskou nomenklaturou.

„ENVIRONMENT FIRST“

 

Struktura společnosti:

 • Management společnosti - představenstvo
 • Obchodní a akviziční oddělení
 • Úsek řízení výrobních procesů

 

 

REGULÁTORY ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Regulátor elektrického napětí je obecně elektro-technické zařízení, které v reálném čase stabilizuje výkyvy napětí. Distribuujeme unikátní technologii, která umožňuje celkovou úsporu spotřeby elektrické energie ve výši 37 % a to výhradně technologickým opatřením. Předpoklad konečné hodnoty úspory elektrické energie vychází z reálných měření, které naše společnost provede vždy na místě u zákazníka a konečná úspora tak může být garantována. Výše úspory není závislá na dodavateli elektrické energie ani provozovateli distribuční soustavy.

Jak to funguje?

 • V elektrické síti se šíří elektrický proud pod určitým napětím. Toto napětí se může země od země lišit, nicméně v České republice je standardizované napětí 230V.
 • Napětí by ideálně mělo být stabilní, lineární. Jen tak elektrické spotřebiče (ledničky, mrazničky, myčky, osvětlení atd.) pracují efektivně.
 • V praxi je ale napětí v síti NESTABILNÍ – viz graf
 • Z grafu, který byl pořízen na základě reálného měření, vidíme, že napětí je v průběhu dne nestabilní. Také vidíme, že reálně se kromě výkyvů objevuje také téměř stálé přepětí.
 • Nestabilita napětí v kombinaci s přepětím způsobuje ztráty na spotřebovávané elektřině.
 • My jsme ale schopní díky našemu „Regulátoru napětí“ v reálném čase toto napětí stabilizovat na předem nastavenou úroveň a tím odstranit ztráty popsané výše.
 • Celkově tímto technologickým řešením dosahujeme úspory 14 – 30 % na spotřebovávané elektrické energii.

Náš regulátor je v podstatě výkonný stabilizátor střídavého napětí s vysokou účinností. Úspora vzniká eliminací napěťových špiček i dlouhodobého přepětí, které jsou ve standardních zařízeních v okamžiku jejich výskytu přeměněny na nechtěný nadbytek výkonu nebo tepelnou energii. Vyšší harmonické proudy jsou samozřejmě odfiltrovány. Regulátor prošel všemi příslušnými testy ve vysoce nadstandardním rozsahu a má CE certifikaci. V základní verzi Regulátor nekompenzuje jalový proud a vůči sítí  se chová neutrálně. Je pravdou, že pro řízení regulátoru účiník měříme a u některých zákazníků navrhujeme upgrade regulátoru, čímž účiník kompenzujeme pro zvýšení úspory. Náš regulátor splňuje úroveň „B“ jištění a jeho spolehlivost je ověřena. Jak již bylo uvedeno, jeho koncepce byla oceněna prestižní cenou. Více ZDE.

 

Projekty LNG stanic

 

Proč LNG?

Využívání zkapalněného zemního plynu (LNG tj. Liquefied Natural Gas, Liquid Natural Gas) je celosvětově stále aktuálnější téma zejména s ohledem na několik významných aspektů. Těmito aspekty jsou především značné světové zásoby zemního plynu za současného stálého poklesu zásob ropy, vývoj nových technologií založených na využití LNG a zemního plynu vůbeca to i ve zcela nových oblastech.

Základní rozdíl CNG/LNG

Základní rozdíl vychází ze samotného názvu CNG ( Compressed natural gas ) je zemní plyn stlačený na hodnotu přibližně 200bar, přičemž LNG ( Liquid natural gas ) je totožné médium v kapalném kryogením stavu s teplotou -162°C. Ze samotného skupenství lze dovodit, že LNG je použitelné především v kamionové dopravě pro nesrovnatelně delší dojezd takto konstruovaných vozidel. CNG je naopak využitelnější u osobních vozidel a regionální nákladní dopravy s hustší sítí čerpacích stanic.

Ekonomika provozu vozidel na LNG

Ekonomický efekt provozu vozidel kamionové dopravy na LNG je založen na následujících faktech, zvýhodňující takovýto provoz před klasickým provozem dieselových vozidel :

 • cena LNG je výrazně nižší než cena motorové nafty
 • nízké venkovní teploty mají menší vliv na startování vozidla a tím i na opotřebení motoru
 • zemní plyn - jako pohonnou hmotu - nelze odcizit ani s její spotřebou jakkoli manipulovat
 • čisté palivo, které nevytváří karbonové usazeniny, pozitivně ovlivňuje životnost motoru i motorového oleje
 • provoz je zcela ekologický i při aplikaci nejpřísnějších norem což do budoucna umožní splnění jakýchkoli ekologických kritérií pro provoz vozidel
 • v rámci konkurenční výhody lze ekologii provozu použít k reklamním účelům
 • finanční úspora provozu vozidel na LNG umožňuje vytvořit buffer, který zvyšuje konkurenceschopnost dopravce

 

Zásobování ( tankování )

Síť čerpacích stanic LNG se neustále rozrůstá, zejména v západní části EU. Vzhledem k tomu, že síť čerpacích stanic na území ČR a přilehlých států je prakticky nulové, je zde několik řešení, které tento handicap prolomují a které jsou součástí činnosti naší společnosti.

Naše společnost uvede v dohledné době do provozu minimálně 2 čerpací stanice na hlavních silničních tazích v ČR a další na území Slovenska. Vzhledem k dojezdu vozidel kamionové dopravy na LNG lze adekvátní úsporu na palivu zajistit již provozem těchto 3 čerpacích stanice.

Další alternativou, kterou naše společnost rovněž nabízí je výstavba vlastní čerpací stanice v areálu dopravce. Tato stanice může být stacionární nebo mobilní a může být ve vlastnictví buď přímo dopravce nebo v majetku naší společnosti. Toto řešení je výhodné zejména tam, kde dopravce obhospodařuje vlastní klientelu, alespoň z části, s návratem do vlastního areálu nebo do jeho blízkosti.

Ve všech případech naše společnost zajišťuje kontinuální zásobování LNG médiem.

 

Co naše společnost nabízí

Přesto, že segment provozu vozidel kamionové dopravy na LNG pohon je v naší zemi novinkou je naše společnost v této oblasti již delší dobu etablovaná a disponuje příslušným know-how a zkušenostmi nutnými k realizaci projektu prakticky v jakémkoli rozměru. Nabízíme zejména:

 • Poradenské a konzultační služby v oblasti využití LNG
 • Zajištění leasingu vozů
 • Zajištění operativního leasingu
 • Kompletní Engineering včetně projekční činnosti a veškeré legislativy
 • Zpracování projektů, analýza úspor
 • Dodávky a provoz LNG plnicích stanic
 • Zajištění financování projektů
 • Zásobování LNG médiem
 

KONTAKT

BLUENET INTERNATIONAL SE
Karlovo náměstí 292/14
120 00 Praha 2

IČ: 028 11 812
info@bluenetse.cz

Filip Kolomazník
Project Coordinator
T: +420 736 617 620
E: kolomaznik@bluenetse.cz