RYCHLÉ PŘESNÉ REGULÁTORY PRO VO

Princip fungování:

Regulátor el. napětí RPR(25N) pro VO pracuje na principu regulace napětí, resp. nevyžádaného přepětí v el. síti přicházejícího z distribuční soustavy. V první fázi noci (obvykle do 22:00) stabilizuje napětí na předepsanou hodnotu 220 V, čímž dochází k úspoře v přibližné výši 20 %. V pozdních nočních hodinách má zařízení navíc implementovánu funkci stmívání světel. Tím je dosahována aditivní úspora ve výši až 30 %1. Tento trend vychází z potřeb starostů na eliminaci světelného smogu a rušení občanů intenzivním osvětlením z ulic po dobu spánku2. Váženým průměrem regulační křivky vzniká celková úspora ve výši cca 36-37 %. Smluvně poté garantujeme úsporu 30 % (rezerva pro odlišné charakteristiky el. sítě v různých částech ČR).

Postup:

  1. Dodáte faktury k VO
  2. Připravíme předběžnou nabídku pro predikci návratnosti
  3. Technická prohlídka vybraných odběrných míst k regulaci
  4. Výběr z několika druhů financování (vč. EPC)
  5. SOD a realizace

 

 

PŘED

PO

 

1 do půlnoci je stmívání minimální, poté v hluboké noci je osvětlení pocitově na cca 70 % původního stavu
2 viz např.: http://zpravy.idnes.cz/svetelny-smog-vymena-lamp-09y-/domaci.aspx?c=A170611_184433_domaci_pas